IECD tuyển cán bộ phát triển dự án

Viện hợp tác phát triển châu Âu (IECD) cần tuyển cán bộ phát triển dự án, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 4/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.