SCC tuyển Cán bộ chương trình

Hội từ thiện trẻ em Sài Gòn (SCC) đang tuyển 01 Cán bộ chương trình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hrm@saigonchildren.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 23/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.