CCWG tuyển Tư vấn

Mạng lưới Hoạt động về BĐKH Việt Nam (The Climate change Working Group in Vietnam – CCWG) cần tuyển Chuyên gia tư vấn hoặc nhóm Chuyên gia tư vấn tiến hành đánh giá và tài liệu hóa nội dung liên quan các sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng. Thời gian làm việc không quá 20 ngày.

Liên hệ: Nguyễn Anh Minh (Điều phối viên Mạng lưới CCWG) – ĐT: 0084 (0) 982 774 186 – Email: NguyenAnh.Minh@careint.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/08/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.