Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển tư vấn đánh giá tổng kết dự án “Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững – công bằng tại Việt Nam (SusV)”.

Hạn nộp hồ sơ: 10/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.