WVV tuyển nhân viên bảo trợ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam (WVV) cần tuyển nhân viên bảo trợ, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 20/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.