Tuyển tư vấn dự án về quản lý rủi ro thiên tai

Dự án hợp tác giữa SAVE, PLAN và CARE về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cần tuyển tư vấn đánh giá và xây dựng năng lực.

Hạn nộp hồ sơ: 14/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.