CONEMUND tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức CONEMUND tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email ines.ramos@conemund.orgconemund@conemund.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.