UN Women tuyển tư vấn quốc gia

Cơ quan phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) cần tuyển tư vấn quốc gia phối hợp thực hiện chương trình Tiêm chủng mở rộng (EPI).

Hạn nộp hồ sơ: 12/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.