FFI tuyển Cố vấn kỹ thuật

Tổ chức Fauna & Flora International tại Việt Nam cần tuyển Cố vấn kỹ thuật, làm việc 1 năm bắt đầu tư 01/01/2017, làm việc tại văn phòng Hà Nội và đi công tác các tỉnh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Cover letterCV tiếng Anh trước ngày 22/11/2016 tới chị Lê Hồng Việt, FFI – Vietnam Programme; E-mail: viet.hong.le@fauna-flora.org hoặc Văn phòng FFI tại Việt Nam, số 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.