Tọa đàm “Tiếng nói thanh niên và văn minh xe buýt”

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:

– Tạo điều kiện cho giới trẻ và những đối tượng sử dụng xe buýt và phương tiện công cộng (PTCC) có điều kiện gặp gỡ và trao đổi với các nhà chức trách về những vấn đề về môi trường và PTCC, nhất là xe buýt.

– Là dịp để các nhà quản lý, nhà chức trách nêu lên được thực trạng của việc bảo vệ môi trường và PTCC hiện nay, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các nhà quản lý, các nhà chức trách trao đổi những khó khăn, những mong muốn, và kế hoạch cho việc cải thiện môi trường và chất lượng của việc vận tải công cộng trong thời gian tới.

– Tạo sự quan tâm, thu hút sự chú ý của cộng đồng cho sự kiện chính Ngày Hội Chuyển Động Xanh (23-9 tại CV Lê Thị Riêng) nói riêng và dự án Nào Ta Cùng Buýt 2012 nói chung.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

1. Đối tượng tham gia: (Số lượng: 400-500 Sinh viên và Khách mời)

– Đại diện Sở Giao Thông Vận Tải TP.HCM.

– Đại diện Trung tâm QLĐH Vận tải Hành khách công cộng.

– Học sinh – Sinh viên từ các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP.HCM.

– Các đối tượng sử dụng xe buýt và PTCC trên địa bàn TP.HCM.

2. Thời điểm và địa điểm tổ chức tọa đàm:

– Thời gian tổ chức: Từ 8:00 đến 11:00 Chủ Nhật ngày 16/09/2012.

– Địa điểm tổ chức: Giảng Đường 1 – Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM (227 Nguyễn Văn cừ, Quận 5)