HKI Vietnam tuyển Tư vấn

Tổ chức Helen Keller Intl (HKI) cần tuyển Tư vấn tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án về cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng thông qua tăng cường sản xuất lương thực tại hộ gia đình, làm việc tại Hòa Bình và Lai Châu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 8/5/2020

Liên hệ: dlam@hki.org; nnhu@hki.org; pngoc@hki.org.