Save the Children tuyển quản lý chương trình

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tuyển quản lý chương trình sức khỏe và dinh dưỡng, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 17/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.