USAID tuyển quản lý tài chính

Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tuyển quản lý hoạt động tài chính cho dự án an ninh năng lượng đô thị Việt Nam, làm việc tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 30/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.