SI tuyển cán bộ nghiên cứu

Tổ chức tư vấn SI cần tuyển cán bộ nghiên cứu, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 16/2/2021.

Ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo chi tiết tại link.