ILO tuyển biên/phiên dịch

Văn phòng tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) cần tìm một hoặc nhiều biên/phiên dịch cho dự án “Khung khổ quan hệ lao động mới” (NIRF).

Hạn nộp hồ sơ: 12/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.