GIZ tuyển cán bộ hành chính

Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) cần tuyển cán bộ hành chính “BIO”, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 7/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.