CSDC tuyển Cán bộ

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDC) tuyền Cán bộ phát triển truyền thông và thanh niên, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: info@csds.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.