CECR tuyển cán bộ môi trường

Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) tuyển cán bộ môi trường, làm việc tại Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 10/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.