CRD tuyển tư vấn 

Trung tâm phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD) tuyển tư vấn thực hiện hoạt động nghiên cứu về sự tham gia của trẻ em trong quản trị địa phương.

Hạn nộp hồ sơ: 6/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.