Abilis tuyển Cán bộ dự án

Văn phòng Quỹ phát triển Phần Lan Abilis cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội và các vùng dự án.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: vietnam@abilis.fi