Khuyến khích sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát

UBND TP.HCM giao các cơ quan chức năng tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu có sẵn thay thế cát tự nhiên.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện về các nội dung: Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn TP; bảo vệ những khoáng sản chưa khai thác; chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD).

Cụ thể, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu có sẵn để thay thế cát tự nhiên; chú trọng sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên. UBND TP cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục quyết liệt đấu tranh, phòng ngừa khai thác cát trái phép.

UBND TP.HCM giao Sở TN&MT rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường phù hợp với quy định hiện hành. Sở cần quản lý chặt đối với khoáng sản làm VLXD thông thường, đặc biệt là cát xây dựng, đá xây dựng, đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói.

Sở TN&MT cũng được giao kiểm tra việc chấp hành các quy định trong cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản làm VLXD sau khi cấp phép khai thác…