AEA tuyển Tư vấn

Tổ chức Aide et Action (AEA) cần tuyển Tư vấn rà soát và điều chỉnh bộ tài liệu hướng nghiệp cho học sinh PTTH tại Hòa Bình và Lào Cai.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 17/5/2020

Liên hệ: info-vietnam@aide-et-action.org