Tham luận cho Hội nghị Khoa học lần thứ 9 ĐH KHTN

Hội nghị khoa học lần 9 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Tp. HCM được tổ chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2014, tại Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

Tiểu ban Môi trường thuộc Khoa Môi Trường hiện đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài nước gửi bài và tham gia báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị sẽ có 3 hoạt động chính: trình bày báo cáo tham luận, trình bày poster và triển lãm. Các báo cáo tham luận sẽ được chọn lọc để đăng trên Kỷ yếu Hội nghị do Tạp chí Phát triển KH&CN ĐHQG TP.HCM xuất bản, được phát hành vào thời gian diễn ra hội thảo.

Thời hạn đăng ký và gửi bài: 02/6 – 01/8/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.