Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển tư vấn tập huấn thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh học sinh trong hoạt động trường học phục vụ Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động giáo dục ở Việt Nam” tại Đắk Nông.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/03/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.