SNV tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Thực tập sinh, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 8/5/2020