CCIHP tuyển Cán bộ

Tổ chức Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) cần tuyển Cán bộ giám sát, đánh giá và học hỏi (MEL) cho dự án nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật tại Việt Nam, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: bnthuy@ccihp.org