Save the Children tuyển Tư vấn

Tổ chức Save the Children cần tuyển Tư vấn cho dự án Skills to success, làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 7/5/2020

Liên hệ: Vietnam.HR@savethechildren.org