ICRAF tuyển cán bộ giám sát & đánh giá

Trung tâm Nông Lâm Thế giới (The World Agroforestry Centre – ICRAF) cần tuyển 01 Cán bộ giám sát và đánh giá người Việt làm việc ít nhất 2 năm tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.