HSS tuyển 02 Tư vấn

Tổ chức HSS cần tuyển 02 Tư vấn thực hiện đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia 10 năm về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: Chị Trang Nguyễn, trang@hss.de.