FSSP tuyển Tư vấn

Tổ chức Vietnam Field Support Services Project (FSSP) cần tuyển Tư vấn kỹ thuật phát triển kinh doanh.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: lanhuong@vnfssp.org