Batik tuyển cán bộ

Tổ chức Batik International cần tuyển 01 cán bộ làm việc tại Hà Nội – hợp đồng trong thời hạn 1 năm.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và CV tới trưởng đại diện: Mister Julien GUILLAUME tại địa chỉ email: julienguillaume@batik-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/03/2017

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.