Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được WHO công nhận

Với việc được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận, bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 – gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) – của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/4 đã thông báo việc công nhận bộ kít xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của Việt Nam.

Với việc được WHO công nhận, bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế.

Nguồn: