Hơn 5 giờ đồng hồ thu dọn hơn 20 tấn cá chết

ThienNhien.Net – Khoảng 7 giờ sáng 4/5, người dân Trung Quốc phát hiện số lượng lớn cá chết ở hồ Hồng Thành, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam.

Khoảng 7 giờ sáng 4/5, người dân Trung Quốc phát hiện số lượng lớn cá chết ở hồ Hồng Thành, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam. (Nguồn: huanqiu.com)
Khoảng 7 giờ sáng 4/5, người dân Trung Quốc phát hiện số lượng lớn cá chết ở hồ Hồng Thành, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Nguồn: huanqiu.com)
Tính đến 12 giờ cùng ngày, nhân viên môi trường đã thu dọn hơn 20 tấn cá chết.
Tính đến 12 giờ cùng ngày, nhân viên môi trường đã thu dọn hơn 20 tấn cá chết (Nguồn: huanqiu.com)
Theo chuyên gia, hiện tượng cá chết có thể liên quan đến sự thay đổi về độ mặn của nước ở hồ Hồng Thành (Nguồn: huanqiu.com)
Theo chuyên gia, hiện tượng cá chết có thể liên quan đến sự thay đổi về độ mặn của nước ở hồ Hồng Thành (Nguồn: huanqiu.com)
(Nguồn: huanqiu.com)
(Nguồn: huanqiu.com)
Nguồn: