Buôn bán, vận chuyển và tàng trữ hổ trái phép tại Việt Nam giai đoạn 2008-2019

Tổng hợp dữ liệu từ Báo cáo của Cơ quan điều tra môi trường quốc tế (EIA) giai đoạn 2008 – 2018 và khảo sát của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) trong năm 2019 từ nguồn thông tin báo chí cho thấy trong 12 năm (2008 – 2019), có tổng cộng 50 vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hổ và các sản phẩm từ hổ bất hợp pháp bị phát hiện tại Việt Nam.