AAV tuyển Tư vấn

Tổ chức ActionAid Vietnam cần tuyển Tư vấn nghiên cứu về lợi ích của các doanh nghiệp nói không với nạn quấy rối tình dục nơi công sở, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 10/5/2020

Liên hệ: jobs.aav@actionaid.org