WWF tuyển Tư vấn

Tổ chức Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Tư vấn nghiên cứu về dữ liệu nguồn nước và năng lượng của ngành dệt ở lưu vực sông Mê Kông và sông Đồng Nai.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 29/4/2020

Liên hệ: procurement@wwf.org.vn