Khóa học Thiết kế dự án và viết đề xuất dự án

Khóa học “Thiết kế dự án và viết đề xuất dự án” do Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam tổ chức, dự kiến từ ngày 17-21/12/2012.

Hồ sơ đăng ký khóa học phải được gửi đi ít nhất 10 ngày trước khi khóa học bắt đầu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: chị Lan Anh

Email: anhdtl@aitcv.ac.vn

Điện thoại: 04-3766 9493 Máy lẻ: 307

Thông tin chi tiết xem tại đây.