PE&D tuyển Tư vấn

Tổ chức Planete Enfant & Developpement (PE&D) cần tuyển Tư vấn về giới và bạo hành giới, làm việc tại TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: Bà Marjory Wachtel, marjory.wachtel@planete-eed.org.