PyD tuyển Tư vấn

Tổ chức Hòa bình và Phát triển Tây Ban Nha (Paz y Desarrollo PyD) đang tìm kiếm 01 Tư vấn quốc gia để thực hiện chương trình đánh giá về cân bằng giới ở Quảng Nam.

Liên hệ:

Bà Trần Thị Kim Dung

Email: kim.dung@pazydesarrollo.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 17h, 17/04/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.