CRS tuyển Tư vấn

Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) tuyển Tư vấn tập huấn về gây quỹ và huy động nguồn lực.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới email: recruitment.vietnam@crs.org

Liên hệ trực tiếp:

Ms. Ta Thi Hai Yen – Quản lý chương trình/CRS Việt Nam.

Điện thoại: 04. 37738300, máy lẻ:  137

Email: yen.ta@crs.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.