SecDev tuyển cố vấn

Tổ chức SecDev Foundation cần tuyển cố vấn dự án về gây quỹ/tài trợ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: apply@secdev.foundation