EMBER tuyển 2 chuyên gia

Tổ chức EMBER cần tuyển 2 chuyên gia phân tích dữ liệu gồm 01 chuyên gia phân tích chính sách điện cao cấp và 01 chuyên gia truyền thông, thời gian làm việc trong vòng 12 tháng và có thể gia hạn.

Hạn nộp hồ sơ: 23/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.