Agriterra tuyển Tư vấn

Tổ chức Agriterra cần tuyển Tư vấn phát triển chiến lược cho sản phẩm gạo hữu cơ tại các hợp tác xã tham gia dự án.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020

Liên hệ: tam@agriterra.org