VCCI tuyển Cán bộ dự án

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần tuyển Cán bộ dự án Thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: anhhl@vcci.com.vn