UNESCO tuyển trợ lý chương trình về văn hóa

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đang tìm kiếm các ứng viên có chuyên môn vững vàng và nhiều kinh nghiệm cho vị trí trợ lý chương trình về văn hóa. Hạn chót nộp hồ sơ: 22/06/2009.

Bản mô tả chi tiết công việc xin xem tại file đính kèm ở đây.


Thông tin liên hệ:
Ms. Doan Thi Dung
Administrative Section
UNESCO Office
23 Cao Ba Quat street, Hanoi
Email: dt.dung@unesco.org