Cơ hội nhận học bổng thạc sĩ từ DAAD

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) đang triển khai chương trình cấp học bổng thạc sĩ chuyên ngành Lâm nghiệp Quốc tế và Nhiệt đới cho các học viên đến từ các quốc gia đang phát triển. Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2014, học viên học tại trường Đại học Göttingen (Đức).

Các học viên quan tâm và đủ điều kiện xin học bổng có thể nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ: http://www.uni-goettingen.de/de/73437.html

Hạn nộp hồ sơ: ngày 15/10/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây