AAV tuyển Tư vấn viên

ActionAid Vietnam (AAV) cần tuyển Tư vấn đánh giá cuối kỳ.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/8/2022