AFV tuyển Trợ lý vận hành

Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cần tuyển Trợ lý vận hành, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ: job.afv@afv.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 09/03/2020