Cơ hội làm việc cho CHAI

Tổ chức Sáng kiến Y tế Clinton (CHAI) cần tuyển 01 Giám đốc Đại diện và 01 Cố vấn Lâm sàng làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm xin gửi CV và thư xin việc đến địa chỉ:

vietnam_office@clintonhealthaccess.org 

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/07/2012.