ECODIT tuyển Trợ lý kỹ thuật

Tổ chức ECODIT cần tuyển Trợ lý kỹ thuật ngắn hạn cho dự án thành lập Khu bảo tồn cảnh quan Bắc Hải Vân.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 26/4/2020

Liên hệ: Recruitments.OP@ecodit.com.vn